O NAS

Współpracujemy w szerokim zakresie z wieloma firmami z całego świata. Naszą zaletą jest bardzo szybka reakcja na zapytania klientów. Możliwość łączenia różnych technologii i materiałów typu drewno, rura, blacha, daje nam duże szanse pozyskania klientów poszukujących tego rodzaju asortymentu. Nasza dewiza to dobra jakość i dobra cena, co warunkuje postrzeganie nas jako solidnego partnera. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy produkcję z drewna litego, tj. dęba, brzozy, buka dla bardzo dużych firm skandynawskich. Od maja 2001 roku, w celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów i usług, wdrożony został w Spółdzielni System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 .


Lata 90'

W latach dziewięćdziesiątych dzięki zakupowi nowoczesnych maszyn, a także opartej o własne technologie produkcji szerokiego asortymentu wyrobów z blachy ocynkowanej i drewna, we współpracy ze światowym potentatem produkcji ekologicznej, szwedzką firmą IKEA i holenderską JCJ HAANS, nastąpił niespotykany w historii Spółdzielni rozwój.


Lata 80'

W roku 1984 został oddany do użytku Zakład Metalowy w Strzyżowie, w którym uruchomiono produkcję wiader z blachy ocynkowanej. Na bazie tego wyrobu wdrożono do produkcji całą gamę wiader, pojemników, mis, cylindrów, wanien, tac, amfor, konwi, dzbanów, donic, wazonów i skopków. W roku 1988, we współpracy ze Spółdzielczym Przedsiębiorstwem COOPEXIM w Warszawie rozpoczęto wysyłanie wyrobów na eksport. Z roku na rok udział eksportu w sprzedaży rósł i wynosi obecnie ponad 97%.


Lata 70'

W latach siedemdziesiątych nastąpił rozwój usług motoryzacyjnych, przy jednoczesnej rezygnacji z wielobranżowości. W okresie tym nastąpił również dynamiczny rozwój stolarskiej i metalowej działalności produkcyjnej Spółdzielni, która przyjęła nazwę "AUTO-SERVICE".


Lata 60'

W latach sześćdziesiątych, w zakres działania Spółdzielni wchodziły usługi fryzjerskie, ślusarskie, szewskie, kowalskie, malarskie, instalacyjne wodno-kanalizacyjne, fotograficzne oraz krawieckie. W roku 1967 do oferty dołączyły usługi motoryzacyjne, świadczone w pawilonie usługowym w Strzyżowie, w miejscu gdzie dziś znajduje się siedziba Spółdzielni. Lata sześćdziesiąte były również okresem poszerzania bazy produkcyjnej - wybudowano pawilon usługowy i znacznie rozbudowano stolarnię we Frysztaku oraz zakupiono zakład metalowy w Przedmieściu Czudeckim.


Lata 50'

Działalność produkcyjna Spółdzielni rozpoczęła się z dniem 2 kwietnia 1951 roku, kiedy to w zniszczonych pomieszczeniach w centrum Frysztaka uruchomiono produkcję pudełek łubiankowych dla aptek. Pod koniec tego roku zatrudnionych było 39 pracowników, w tym 37 produkcyjnych. W latach pięćdziesiątych prowadzono jedynie produkcyjną i usługową działalność stolarską.


Jak to się zaczeło?

Kolebką Spółdzielni jest Frysztak, gdzie 8 października 1950 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni Pracy. Zgromadzenie to - liczące 27 członków założycieli - powołało do istnienia Spółdzielnię, przyjęło jej statut, określiło cele i zadania oraz wybrało pierwsze władze. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Drzewnego "Nasza Przyszłość" rozpoczęła działalność pod kierownictwem Zarządu w składzie: Stanisław Strzępek - przewodniczacy, Stefania Rec i Piotr Stasiak - zastępcy przewodniczącego. Celem Spółdzielni było wówczas "...organizowanie punktów usługowych dla zaspokojenia potrzeb miejscowych w dziedzinie wyrobu artykułów drzewnych", a terenem działania powiat Krosno.